Algemene Voorwaarden

Mijn naam is Mirjam Boersma-Alink, ik ben een gecertificeerd voedingscoach. Mijn bedrijfsnaam is M.A.Nutrition. Hoewel mijn kennis over voeding en gezondheid uitgebreid is, ben ik geen diëtiste of arts.

Voor medisch dieetadvies verwijs ik dan ook naar deskundige op dit vlak.

 

Artikel 1 Deelname en betaling:

De deelnamesom van €50,00 inclusief BTW dat geld voor de eerste intake afspraak van een uur dient op de dag van de afspraak van tevoren betaald te worden. Voor het aanschaffen van een traject-strippenkaart van 5 half-uur afspraken a €60,00 incl. BTW dient men eveneens het gehele bedrag vooraf te betalen, de afspraken op de strippenkaart zijn 1 jaar geldig. Wanneer de klant kiest voor losse afspraken van een half uur a €15,00 per keer, betaald de klant vooraf eenmalig.

 

Artikel 2 Annulering van gemaakte afspraken:

Na de gemaakte betaling van bovengenoemde afspraken is het niet mogelijk uw betaling terug te vorderen, indien de klant achteraf de afspraken annuleert. Derhalve zal de voedingscoach rekening houden met bijzondere omstandigheden.

 

Artikel 3 Gezondheid en veiligheid:

Hoewel ik als gecertificeerde voedingscoach alle zorg besteed aan uw gezondheid en veiligheid, is deelname aan het coaching traject geheel voor eigen risico. Indien U bestaande medische klachten heeft, dient u eerst te overleggen met Uw behandelend arts.

Mijn coaching traject is niet geschikt voor mensen met een vastgestelde eetstoornis, raadpleeg dan een deskundige op dit gebied.

 

Artikel 4 Uitsluiting en beperking van aansprakelijkheid:

Mijn visie is gericht op het inzicht geven in en het ontwikkelen van een gezond eetpatroon. Hierbij kan aansluiten gewichtscontrole.

Ik ben niet aansprakelijk voor het niet behalen van de persoonlijke doelen welke met de klant besproken zijn bij de intakeprocedure.

Ik ben niet aansprakelijk indien de klant relevante bijzonderheden en/of omstandigheden verzwijgt, bv medisch of conditioneel die van invloed kunnen zijn op het coachingtraject.

 

Artikel 5 Persoonlijke informatie:

De voedingscoach zal persoonlijke informatie niet verstrekken aan derden zonder toestemming van de klant. Het mailadres van de klant zal door de voedingscoach alleen gebruikt worden voor voedingadvies/schema te verstrekken en voor het maken van afspraken.